Kocaeli Üniversitesi Ders Geçme Notu Değişti


kocaeli-gecme-notu

Kocaeli Üniversitesi'nde ders geçme notu 65 e çıkarıldı.Bolonya süreci kapsamında öğrencileri zorlayacak olan bu uygulama 2010-2011 girişli öğrencileri kapsıyor.Bolonya süreci sadece geçme notunu etkilemiş durumda değil tabikide.Derslerin içeriklerini ve yarıyıl süreçlerinide etkiledi.Mesela 6.yarıyılda yani 3.sınıfın ilk dönemi alıcağınız bir dersi 2.sınıfın ilk döneminde alıyorsunuz.Derslerin yarıyıllarının değişmesine razı durumdayız şu anda çünkü geçme notu olarak bizi etkilemiyor.Ama 2010-2011 girişli öğrencilerin hali nice olur bunuda zaman göstericek.:) Bolonya sürecinden önce 50 olan geçme notunun 65 e çekilmesi öğrenciler arasında 50 ile zor geçiyoduk bide 65 çıktı muhabbetlerine yol açsada yeni gelen öğrencileri etkilediği için çokda olaysız bir süreç olucaktır üniversitede.
Şimdi ise öğrenciler  finalleri ve ortalamayı 65 yapmak zorunda.
Bu değişiklik 2010-2011 girişlileri kapsıyor madde şöyle:

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ikinci ve daha üst sınıflarda eğitim-öğretim görmekte olan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olurlar.

Yeni Değişikliğe Göre Not Sistemi Şöyle:

Başarı notu

MADDE 25
(1) Öğrencilere, aldıkları her eğitim-öğretim çalışması için 100 puan üzerinden verilen not, harf notu şekline dönüştürülerek bir başarı notu olarak takdir edilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen harf notları dışında bir harf notu kullanılamaz. Harf notları verilirken 100 puan üzerinden alınan notların dağılımı, ilgili öğretim elemanının takdirine bağlıdır.
a) Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
kocaeli-universitesi-sinav-gecme-notlari-yonetmelik
b) Yukarıda belirtilen harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten (DD) veya (DC) notlarından birini alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) veya (DD) harf notlarından birini alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için o yarıyıl veya izleyen yarıyıl not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması gerekir. Aksi halde (DC) ve (DD) harf notu alınan dersler tekrarlanmak zorundadır.
3) Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan bir öğrenci danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.
4) (D) harf notu: Devam koşullarını sağlamayan öğrencilere (D) harf notu verilir.
5) (E) harf notu: Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen öğrencilere (E) harf notu verilir.
6) (N) harf notu: E harf notu ilgili dönem sonunda (N) harf notuna otomatik olarak dönüşür.
7) (G) harf notu: Kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında geçen öğrencilere (G) harf notu verilir. Bu not ortalama hesaplarına dahil edilmez.
(K) harf notu: Kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında başarı göstermeyen öğrencilere (K) harf notu verilir. Bu not ortalama hesaplarına dahil edilmez.
9) (S) harf notu: Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.
(3) Öğrenci değişimi yatay ve dikey geçiş gibi nedenlerle öğrencilerin sunacakları notların bu Yönetmelikteki harf notlarına dönüştürülmesi Senatoca belirlenen esaslar çerçevesince ilgili bölümün intibak komisyonu tarafından yapılır.


0 comments :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...