Adnan Menderes Üniversitesi Bütünleme Sınav Tarihleri

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'nın tüm üniversitelere bütünleme hakkı tanındığına dair açıklamalarından sonra tüm üniversitelerden bu kararla alakalı açıklamalar gelmeye başladı.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bütünleme sınav tarihlerini yaptığı açıklama ile duyurdu.
İşte Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu'nun yaptığı açıklama
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN
27/06/2012 TARİH VE (2012-12) SAYILI OTURUMUNDA ALINAN
KARAR SURETİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.
KARAR I
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına atfen 22.06.2012 tarih ve 27380 sayılı yazısı ile gönderilen ve öğrencilere 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren bütünleme sınav hakkı verilmesini öngören kararının uygulanmasına ilişkin düzenlemeler görüşüldü. Görüşmeler sonunda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına atfen 22.06.2012 tarih ve 27380 sayılı yazısında belirtilen; 2547 Sayılı Kanunun “Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar” başlıklı 44. maddesinin (b) bendindeki; “Yükseköğretim kurumlarında….sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı.
Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir” hükmü uyarınca yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere bütünleme sınav hakkı verilmesini öngören kararın uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin Üniversitemiz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Bütünleme sınavlarının 2011-2012 öğretim yılı için;

1. Bütünleme sınav hakkının Önlisans ve Lisans programlarından halen yönergelerinde bütünleme sınavı olmayan programları kapsamasına;

2. Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin bütünleme sınavına girmemesine;

3. Bütünleme sınavlarının hafta sonları da dahil olmak üzere;

Fen-Edebiyat Fakültesi için yaz okulunda açılan dersler öncelikli olmak üzere 02-06 Temmuz 2012, diğer dersler için ise 16-29 Temmuz 2012;
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 02-11 Temmuz 2012;
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu için 06-18 Ağustos 2012;
Didim Meslek Yüksekokulu ve Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı için 16-27 Temmuz 2012 tarihleri arasında;
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı öğrencileri için 06 Ağustos 2012 tarihinde yapılmasına;

4. Bütünleme sınavı sonucunda alınan notların, final notu olarak öğrencilerin transkriptlerine işlenmesine;

5. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı yaz okuluna ücret ödeyerek kayıt yaptıran öğrencilerden bütünleme sınavı sonucunda başarılı olanların, yaz okuluna yaptırdığı kaydı 11-13 Temmuz 2012 tarihleri arasında iptal, iade ve ders değişikliği için dilekçe ile başvurmalarına;

6. Ders kaydı iptal edilen öğrencilerin ödedikleri ücretlerin makul bir süre içinde iade edilmesine;

7. Bütünleme sınavı sonuçlarının Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 02-06 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan sınavlar için 09 Temmuz 2012 tarihi mesai bitimine kadar, 16-29 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan sınavlar için 31 Temmuz 2012 tarihi mesai bitimine kadar; Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 11 Temmuz 2012 tarihi mesai bitimine kadar; diğer birimlerde ise en geç sınavların bitimini takip eden üç gün içerisinde elektronik ortamda ilan edilmesine;

8. Yaz okulu derslerinin Fen-Edebiyat Fakültesi için 09 Temmuz-17 Ağustos 2012, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 16 Temmuz-17 Ağustos 2012; yaz okulu sonu sınavlarının (hafta sonu dahil) 22-28 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılmasına;

9. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu için yaz okulu sonu sınavlarının (hafta sonu dahil) 04-06 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılmasına;

10. Ayrıca, söz konusu Yükseköğretim Kurulu Kararının 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmelikleri ile akademik takvimlerine yansıtılmasına;
karar verilmiştir.
Kaynak:Adnan Menderes Üniversitesi


0 comments :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...